IV - interactionele vormgeving

I.V. - Interactionele Vormgeving

De video hierboven geeft je alvast een idee van de basisgedachten achter het werken van een I.V.-therapeut. Je ziet de driehoek hiernaast nog een keer afgebeeld.

Een I.V.-therapeut zal dus steeds alle zijden van de driehoek voor ogen houden. We focussen bijvoorbeeld niet enkel op het aanpassen van gedrag (zoals in cognitieve gedragstherapie) maar betrekken ook de andere zijden erbij. Je kan immers niet op één zijde werken zonder dat dit ook effect heeft op de andere zijden.

I.V. zal dus verschillende stromingen integreren.


Een I.V. therapeut zal ook altijd de integrale mens voor ogen proberen te houden. Een houvast hiervoor is het kwadrant van Wilber, zoals je hiernaast kan zien. Je bent altijd meer dan bijvoorbeeld je gevoelens of gedachten. Je bent ook deel van een geheel, je wordt beïnvloed door de wereld rondom je,... Sommige aspecten van het leven zijn zichtbaar en meetbaar, andere zijn dat niet.


Dit alles maakt dat een I.V. therapeut zich zeker niet altijd tot louter gesprekstherapie zal te beperken. We gaan soms aan de slag met andere werkvormen om zo meer kans te bieden aan de verschillende aspecten om hun plaats in de therapie in te nemen. Uiteraard wordt hierin nooit iets opgedrongen. De basisgedachte blijft dat elke cliënt eigenaar is van zijn/haar eigen proces.

De I.V. driehoek
De vier kwadranten van Ken WIlber

+32 484 27 55 11


PROCESSIEWEG 8 - STEENOKKERZEEL


els.brijs@bodhipraktijk.be

© Copyright. All Rights Reserved.